पत्रकारहरुको बैठक छ रे !

न थापा जागे
न उमा बिउंझिन
कलमको निप जोगाउन
पत्रकारहरुको बैठक छ रे । Continue reading

कागहरु खूब कराए

कागहरु खूब कराए
कागहरु खूब कराए

पल्लो गाउका कागलाई सुनाए
वल्लो गाउंका कागलाई जगाए
का का गर्दै सबैलाई तर्साए
कागहरु खूब कराए । Continue reading

Some poems posted on facebook

व्रित्त

घुमाउनी धर्को
एकोहोरो परिधि
गोल भुगोल
धत्
यो व्रित्त …

Listen this poem
(Tuesday, November 18 -2008 )

अचाक्ली Continue reading

A kid about his parents!!

Dear all,
Read and Enjoy! 
When in school we always wondered know why teachers always seemed so mad. Now we know the reason….coz they are so stressed out by our kids.

Continue reading