पत्रकारहरुको बैठक छ रे !

न थापा जागे
न उमा बिउंझिन
कलमको निप जोगाउन
पत्रकारहरुको बैठक छ रे । Continue reading

दुई – एक

अलमलको जालो
मेरो पालो
वर्ष दुई
सम्बन्ध एक Continue reading

Some poems posted on facebook

व्रित्त

घुमाउनी धर्को
एकोहोरो परिधि
गोल भुगोल
धत्
यो व्रित्त …

Listen this poem
(Tuesday, November 18 -2008 )

अचाक्ली Continue reading