त्यो समाचार लेख्ने मान्छे

लमक लमक
अंध्यारोतिर बढ्दैछ
यो युगको त्यो चमकदार मान्छे
पत्रिकामा त्यो समाचार लेख्ने मान्छे। Continue reading