कसले भत्काउने त्यो दरबार ?

कसले भत्काउने त्यो दरबार ?
त्यसका पर्खाल र भित्ताहरु
त्यसका ढोका झ्यालहरु
दलान मटान र खोपाहरु ?

दरबार भएठाउँ
नयाँ जनतालाई
कटेराहरु बनाउनु छ ।

Advertisements

हाम्रो प्रजातन्त्र

कसले गर्छ व्याख्या प्रजातन्त्रको ?
माक्स्रले ?
लेनीनले ?
माओले ?
कि हिट्लरले ? Continue reading

फागुन ७ गते

भिमकाय
अरठो जन्तु
दुर्लभ गैंडा Continue reading