कसले भत्काउने त्यो दरबार ?

कसले भत्काउने त्यो दरबार ?
त्यसका पर्खाल र भित्ताहरु
त्यसका ढोका झ्यालहरु
दलान मटान र खोपाहरु ?

दरबार भएठाउँ
नयाँ जनतालाई
कटेराहरु बनाउनु छ ।

Advertisements

One response to “कसले भत्काउने त्यो दरबार ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s